Wszyscy bardzo wiele zawdzięczamy pszczołom i innym owadom zapylającym. Bez ich ciężkiej codziennej pracy nasza dieta byłaby dużo uboższa a żywność kosztowałaby znacznie więcej. Niestety pszczołom nie wiedzie się najlepiej - choroby, pasożyty, pestycydy, zmiany klimatu - to tylko niektóre z czynników, które zagrażają zapylaczom. Nadszedł czas na zdecydowane działania! Dlatego zainicjowaliśmy prace nad Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających i zorganizowaliśmy cykl debat obywatelskich, w których każdy mógł się wypowiedzieć na temat sposobów ochrony pszczół.
Pobierz raport z debat obywatelskich październik-listopad 2017 >

Jeśli nie udało Ci się wziąć udziału w naszych debatach, możesz zorganizować własną. Pobierz grę obywatelską i instrukcje, w jaki sposób wykorzystać ją do zebrania opinii o ochronie zapylaczy.
Gra obywatelska do pobrania >
Pszczoły liczą na ciebie – Twoje zaangażowanie to bardzo ważny dowód, jak istotna dla nas wszystkich jest ochrona owadów zapylających! Nie musisz być ekspertem. Dla nas i dla pszczół liczy się Twoje doświadczenie jako konsumenta, członka lokalnej społeczności, osoby obcującej z przyrodą, obywatela.
Prace nad Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających zostały zainicjowane przez Greenpeace w ramach projektu Adoptuj Pszczołę.

 

Polska Przyjazna Pszczołom.
Debaty Obywatelskie

Od czterech lat Greenpeace Polska prowadzi działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających. W ramach akcji Adoptuj Pszczołę Greenpeace stara się m.in. przekonywać polityków do podejmowania decyzji korzystnych dla zapylaczy. Działania te przynoszą efekty - Polska kilkukrotnie już udowodniła, że nie zgodzi się na stosowanie szkodliwych dla pszczół pestycydów. Jednak aby sytuacja zapylaczy naprawdę poprawiła się, potrzebne są trwałe, systemowe zmiany. Stąd narodził się pomysł na stworzenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Dokument taki, pokazujące długofalowe działania państwa na rzecz pszczół, przyjęły już m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone.
Do tworzenia Strategii zaprosiliśmy zajmujących się zapylaczami naukowców o dużym dorobku naukowym i niekwestionowanym autorytecie. Chcemy jednak pokazać, że strategia jest naprawdę narodowa. Chcemy włączyć w jej tworzenie zwykłych obywateli - takich jak Ty! Chcemy, aby ci, którzy zależą od pszczół (i od których zależą pszczoły) - rolnicy, konsumenci, ogrodnicy, mieszkańcy dużych miast i małych wsi - mieli okazję wypowiedzieć się na temat działań, które mają pomóc zapylaczom. Dlatego zorganizowaliśmy cykl debat obywatelskich na temat strategii. Debaty obywatelskie składały się z sesji na której uczestnicy i uczestniczki, w małych grupach, rozmawiali na temat rozwiązań korzystnych dla pszczół i panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów.
Po debatach w Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu, Koszalinie, Hajnówce, Poznaniu, Krakowie i Warszawie powstał raport omawiający wyniki tych spotkań pobierz >. Jednak konsultacje się nie kończą. Możesz zorganizować debatę obywatelską w swojej miejscowości – pobierz grę dyskusyjną wraz z instrukcją, zorganizuj spotkanie, zaproś zainteresowane osoby i wyślij nam wyniki, które przekażemy ekspertom opracowującym strategię pobierz grę >.

Pytania i odpowiedzi

Kto jest organizatorem?

Organizatorem debat Polska Przyjazna Pszczołom. Debaty Obywatelskie jest Fundacja Greenpeace Polska we współpracy z Fundacją Pole Dialogu.

Co to są debaty obywatelskie?

Debaty obywatelskie są formą dyskusji w dużej grupie osób na temat ważny społecznie. Podczas debaty uczestnicy i uczestniczki będą starać się wybrać najlepsze rozwiązanie dotyczące ochrony pszczół i owadów zapylających w Polsce. Debata obywatelska w strukturze będzie przypominać grę dyskusyjną, która zakończy się głosowaniem i podsumowaniem wyników na forum.

Po co organizujemy debaty obywatelskie?

Debaty Obywatelskie są organizowane po to, żeby każda chętna osoba mogła zabrać głos w dyskusji o ochronie owadów zapylających w Polsce. Są też okazją do skonsultowania NSOOZ i połączenia oddolnej inicjatywy z działaniem instytucji, organizacji i świata nauki.

Co to jest Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających?

Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających to dokument, który będzie spójną wizją długofalowych działań na rzecz owadów zapylających. NSOOZ ma nakreślić kompleksowy system ochrony owadów zapylających, i w ten sposób może stać się modelowym przykładem ich ochrony w Unii Europejskiej oraz punktem odniesienia dla instytucji i obywateli. Dokument powstaje we współpracy organizacji pozarządowych, instytucji, naukowców, pszczelarzy a także obywateli, którzy w ramach debat obywatelskich, będą mogli mogli przyczynić się do kształtu tego dokumentu. Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających jest jednym z elementów idei Polski Przyjaznej Pszczołom realizowanej w ramach akcji Adoptuj Pszczołę.

Co to są dzikie owady zapylające i dlaczego musimy je chronić?

W Polsce żyje 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych, z czego większość to pszczoły samotnice. One również mają bardzo ważny udział w zapylaniu roślin, a często są bardziej wydajnymi zapylaczami niż pszczoły miodne. Do dzikich pszczołowatych zaliczają się m.in. lubiane przez wszystkich włochate trzmiele, żyjące w pustych łodygach roślin murarki, kopiące podziemne gniazda lepiarki, czy porobnice, które najlepiej czują się w pionowych ścianach wąwozów i glinianych domów i wiele, wiele innych. W zapylaniu pomagają także motyle, osy, muchówki i chrząszcze. Dziko żyjące owady zapylające nie produkują miodu i nie mają swoich opiekunów – pszczelarzy, przez co dużo trudniej śledzić to, jak sobie radzą w zmieniających się szybko warunkach. Wiemy, że tak samo jak w wypadku pszczół miodnych, jest ich coraz mniej. Ponad 220 gatunków pszczół samotnic znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie regularnych badań na ich temat. W Polsce to właśnie pszczoły miodne i pszczoły dziko żyjące są głównymi owadami zapylającymi. Gdyby z jakiegoś powodu zniknęły, około jedna trzecia roślin uprawnych musiałaby być zapylana w inny sposób (np. ręcznie), w przeciwnym razie spadek wydajności produkcji roślinnej sięgnąłby nawet 75%. Oznaczałoby to nie tylko, że nasza dieta stałaby się bardzo monotonna, ale przede wszystkim droga.

Gdzie, i kiedy, organizowane były debaty obywatelskie?

Debaty odbyły się w 20 października w Centrum Hewelianum w Gdańsku, 21 października w Collegium Copernicanum UKW w Bydgoszczy, 28 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 4 listopada w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym FAMA we Wrocławiu, 22 listopada w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie oraz w Koszalinie, Hajnówce, Poznaniu i Krakowie. Jednak debata może być zorganizowana wszędzie, dzięki wersji gry dyskusyjnej do pobrania.

Kto może wziąć udział w debatach obywatelskich?

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Każda osoba zainteresowana tematem może zapisać się i wziąć udział. Debata skierowana jest tak dla osób, które posiadają dużą wiedzę na ten temat, jak również tych, które nie miały możliwości zaznajomienia się z tą tematyką.

Ile osób może wziąć udział w debacie?

W jednej debacie może wziąć udział około 70 osób. Przewidujemy 8 stolików, przy każdym jest miejsce dla 8 osób i moderatora/moderatorki.

Jak mam przygotować się do debaty?

Udział w debacie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Debaty opracowane są w taki sposób, żeby każda osoba, bez względu na swoją wiedzę i doświadczenie, mogła wziąć udział.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje o projekcie?

Informacje o wydarzeniu Polska Przyjazna Pszczołom. Debaty Obywatelskie znajdują się na stronie www.adoptujpszczole.pl/debaty
Kontakt
dominika.sokolowska@greenpeace.org

FUNDACJA GREENPEACE POLSKA
ul. Altowa 4
02-386 Warszawa
www.greenpeace.pl

Telefony:
+48 22 659 84 99
+48 22 851 26 42
Fax: +48 22 489 60 64Patroni honorowi